dapelogo

- Rólunk! -

Köszönjük 1% felajánlását. ADÓSZÁM 18257410-1-43

Egyesületünk a bűncselekmény útján eltulajdonított, valamint bűncselekmény elkövetése miatt körözött gépjárművek felderítésével, továbbá bűnmegelőzéssel foglalkozik.

Az egyesület elsődleges célja, hogy a dél-pesti régióban segítséget nyújtson a körözött gépjárművek felkutatásához, kiszűréséhez, valamint, a bűnüldözésben érintett szervek munkáját a rendelkezésre álló technikai háttérrel segítse, velük közreműködjön a közrend védelme, a közbiztonság javítása érdekében.

Az Egyesület célja továbbá, hogy a dél-pesti régió helyi önkormányzati szerveivel együttműködve elősegítse az érintett kerületek közbiztonságának jobbá tételét.

Az Egyesület céljait különösen a következő eszközökkel valósítja meg:

  • körözött gépjárművek felderítése (rendszámfelismerő rendszerrel)
  • polgárőr-tevékenység folytatása
  • bűnmegelőzéssel kapcsolatos ismeretterjesztés, tájékoztatás nyújtása
  • tájékoztató kiadványok publikálása

Az Egyesület által végzendő, a társadalom és az egyén közös érdekeinek kielégítésére irányuló cél szerinti tevékenységek, az 1997. évi CLVI. tv. 26§ c) bekezdése alapján:

  • közrend és közlekedésbiztonság védelme
  • önkéntes tűzoltás, mentés
  • katasztrófaelhárítás
  • bűnmegelőzés és áldozatvédelem

A körülírt tevékenységeket az Egyesület a tagjai, illetve célja által érintett kívülálló érdeklődő személyek javára, a céljai megvalósítása érdekében - rendeltetésének megfelelően - haszonszerzési célzat nélkül, nonprofit jelleggel folytatja.

Köszönjük látogatását!


Nagy Péter © kisnagy@gmail.com